Oficiálna stránka mesta Rožňava

Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže

 08.06.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže
Mestský úrad v Rožňave
Komisia vzdelávania a mládeže pri MZ v Rožňave

 
Pozvánka
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie vzdelávania a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
Dňa 18. 06. 2024 /utorok/ o 15.30 hod v zasadacej miestnosti – 2. poschodie MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
2. Informatívna správa o počtoch zapísaných detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl a o počtoch zapísaných žiakov na povinnú školskú dochádzku do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava v školskom roku 2024/2025 Mgr. Alžbeta Tamásová
3. Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 682 kB )

 

 

PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
tajomníčka komisie
Mgr. Matúš Bischof
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 6. 2024, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava