Oficiálna stránka mesta Rožňava

Od 8.3.2024 je dopravné ihrisko otvorené pre verejnosť

 19.06.2024
Od 8.3.2024 je  dopravné ihrisko otvorené pre verejnosť
Technické služby mesta Rožňava

 

OZNAM
 
Technické služby mesta Rožňava ako správca detského dopravného ihriska oznamujú, že  od dňa  8.3.2024 je  dopravné ihrisko otvorené pre verejnosť.
 
Otváracia doba pre rok 2024:
Od marca – 31. August - Denne   9:00 – 18.00 hod.     
1.    Septembra – 30. Októbra - Denne    9:00 – 16:00 hod.
 
Tešíme sa na Vašu návštevu !
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš Gregor,MPH     v.r.
       riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 6. 2024 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava