Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Od 01. 06. 2023 do 30.06.2024 je na Matričnom úrade ŠTVRTOK ako nestránkový deň

 01.06.2023
Od 01. 06. 2023 do 30.06.2024 je na Matričnom úrade ŠTVRTOK ako nestránkový deň

MESTO ROŽŇAVA


30. 05. 2023

 

Na základe listu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcie verejnej správy MV SR č. SVS – OER3 – 2023/033197 – 002 zo dňa 17. 05. 2023, primátor mesta v súlade s ustanovením  § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov,

vydáva  nasledovný príkaz :

1) v súvislosti s aktuálnou situáciou, týkajúcou sa vyplácania rodičovského dôchodku Sociálnou poisťovňou, ktorá ovplyvnila aj činnosť matričných úradov a to zvýšeným náporom na matričné úrady, ktoré musia bezodkladne vykonávať opravu vzťahových údajov v Informačnom systéme registra obyvateľov ( IS REGOB), sa s účinnosťou
 
od 01. 06. 2023 do 30. 06. 2024 zavádza ŠTVRTOK ako nestránkový deň,
 
aby matričný úrad mohol plynulo opravy vykonať.

 

 

Michal  D o m i k,  v. r.  
 primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 18. 10. 2023, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave