Oficiálna stránka mesta Rožňava

PORADOVNÍKY - byty vo vlastníctve mesta

 03.07.2024
PORADOVNÍKY - byty vo vlastníctve mesta
 
M E S T O     R O Ž Ň A V A
Šafárikova 29,  048 01 Rožňava

P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta 

pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31. 1. 2024
(PDF, 73 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 29. 2. 2024
(PDF, 949 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31. 3. 2024
(PDF, 904 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30. 4. 2024
(PDF, 891 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31. 5. 2024
(PDF, 487 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30. 6. 2024
(PDF, 437 kB)
       
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2023
(PDF, 9 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2022
(PDF, 8,3 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2021
(PDF, 2 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2020
(PDF, 6,8 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2019
(PDF, 11,4 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2018
(PDF, 756 kB)

 


© Mesto Rožňava, 3. 7. 2024 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava