Oficiálna stránka mesta Rožňava

Letná činnosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 20.06.2024
Letná činnosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Letná činnosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava v školskom roku 2023/2024 – oznámenie

Mesto Rožňava – zriaďovateľ materských škôl
MŠ - Ernesta Rótha 518/4
MŠ - Krátka 1825/28
MŠ - Pionierov 639/18
MŠ - Štítnická 337/9/A
MŠ - Vajanského 370/6
MŠ - Kyjevská 2020/14
MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14
MŠ s VJM - Komenského 5

určuje v školskom roku 2023/2024 prevádzku počas letných prázdnin
v materských školách

v termíne od 01. 07. 2024 do 31. 07. 2024

MŠ - Ernesta Rótha 518/4
MŠ - Pionierov 639/18
MŠ - Štítnická 337/9/A
MŠ - Vajanského 370/6
MŠ - Kyjevská 2020/14
MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14
MŠ s VJM - Komenského 5
 
v termíne od 01. 08. 2024 do 16. 08. 2024

Materská škola Ernesta Rótha 518/4

Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 6. 2024, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava