Komunitné centrum, Krátka ul.  č. 30 Rožňava

 

Odborný garant Komunitného centra

Mgr. Marcela Tomášiková
kontakt: 0918 880 664
e: mail:  kc.rv.kratka30@gmail.com

 

Odborný pracovník Komunitného centra

 Bc. Sylvia Szántóová

 

Pracovník Komunitného centra

Paulína Punáková

 

Komunitný pracovník

Bc. Emília Petríková
kontakt 0905 342 480

 

VIAC o projekte nájdete v sekcii: MESTO - MESTSKÝ ÚRAD - > Komunitné centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Publikované: hod.