Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Katolícka materská škola bl. Zdenky

 02.08.2022
Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava
Katolícka materská škola bl. Zdenky
Názov školy a adresa:
Katolícka materská škola bl. Zdenky, Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava
Dátum zriadenia školy:
1. 9. 2019
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
PhDr. Erika Hančovská, PhD, 0944 300 898
Webové sídlo školy: https://skolkablzdenky.edupage.org/
Právnicka organizácia,  119-nezisková organizácia
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Diecézny školský úrad
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
Mgr. P. Jozafát Jozef Brigan Opus J.S.S.- riaditeľ DŠU

 

Šk. rok
2019/2020
Počet detí
19
Počet tried
1
 

© Mesto Rožňava,  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 17.04.2020 07:20 hod.