Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Životné jubileá v Dennom centre

 03.10.2022
Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca.
Životné jubileá v Dennom centre
Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca.

A jeden z takýchto dní bol aj 27. september 2022, keď členovia Denného centra oslávili svoje životné jubileá. Primátor mesta Michal Domik oslávencov pozdravil osobne, každému odovzdal ružu – symbol mesta, pamätný list a malý darček. V príhovore vyjadril úctu a obdiv predovšetkým k ich bohatým životným skúsenostiam, múdrosti a vzácnym radám, ktoré odovzdávajú nielen svojim príbuzným, ale aj spoločnosti a nášmu mestu.  V mene mesta im úprimne poďakoval za ich celoživotné dielo a zaželal ešte mnoho šťastných rokov v kruhu najbližších, nech sú dni ich zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých a nech ich jeseň je krásna, pokojná a slnečná.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 3. 10. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava