Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Židovská komunita na východnom Slovensku do roku 1918

 13.04.2023
Židovská komunita na východnom Slovensku do roku 1918

plagat

 

„Tí, ktorí (ne)prežili“

 

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre verejnosť prednášku s názvom Židovská komunita na východnom Slovensku do roku 1918. Prednáška sa uskutoční dňa 20. 04. 2023 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

„V súčasnosti môžeme dejiny židovskej komunity na Slovensku označiť za pomerne živú tému. Dokladá to nielen výučba dejín Židov na slovenských univerzitách, ale napríklad aj usporadúvanie rozličných vedeckých konferencií či neutíchajúca publikačná činnosť profesionálnych, resp. amatérskych historikov. Cieľom prednášky je preto širokej verejnosti priblížiť dejinný vývoj uvedenej menšiny, a to predovšetkým na území dnešného východného Slovenska, ktoré bolo do roku 1918 integrálnou súčasťou uhorského štátu,“ uviedol prednášajúci Mgr. Martin Hajduk, PhD., kurátor histórie Baníckeho múzea v Rožňave.

Prednáška sa koná ako sprievodné podujatie k výstave o dejinách židovskej komunity na východnom Slovensku s názvom Tí, ktorí (ne)prežili, ktorá je otvorená pre verejnosť do 15. mája 2023 v Galérii na Námestí baníkov 25.

Tešíme sa na Vás!

 


© Mesto Rožňava, 13. 4. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta