Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl – školský rok 2023/2024

 22.03.2023
Mesto Rožňava v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN mesta Rožňava č. 9/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl – školský rok 2023/2024
MESTO  ROŽŇAVA

 

Oznámenie o termíne zápisu detí do prvého ročníka základných škôl – školský rok 2023/2024 - v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava

Mesto Rožňava v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN mesta Rožňava č. 9/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava t. j.:

Základná škola Akademika J. Hronca, Zakarpatská 12;
Základná škola, Pionierov 1;
Základná škola, Zlatá 2;
Spojená škola J. A. Komenského 5 –
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola

na školský rok 2023/2024 bude  prebiehať v termíne:
3.  4.  2023    -   5.  4.  2023
v čase od 7.30 do 16.30 hod.
 
Podrobnosti k zápisu nájdete na webových sídlach jednotlivých škôl.
 
V Rožňave, 15. marca 2023
 
    Michal Domik
primátor
 
 
 
plagat
 
plagat
 
plagat
plagat
 
plagat
 

© Mesto Rožňava, 22. 3. 2023, Mgr. Slávka Mrázová, Odbor školstva, Mestský úrad v Rožňave