Oficiálna stránka mesta Rožňava

Vyzvi srdce k pohybu

 12.05.2023
Vyzvi srdce k pohybu

plagat

 
Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR
Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR
v rámci programu CINDI
 
Vedeli ste, že?
  1. Každý rok 3,2 milióna ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu.
  2. Viac ako 80 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity.
  3. Predpokladá sa, že viac ako štvrtina dospelých nie je dostatočne aktívna.
 
Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Vyberajte si aktivity podľa vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti a zdravotného stavu. Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3- krát po 10 minút. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo vašom voľnom čase. Po ukončení kampane, najneskôr do 11.8.2023, odošlite váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo poštou na adresy uvedené nižšie. Účastnícky list odošlite iba raz so všetkými údajmi o vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane. Online formulár, účastnícky list a ostatné informácie nájdete na stránkach www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www stránky RÚVZ v SR.

Zapojiť do kampane sa môže každý dospelý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z účastníkov vyžrebovaní desiati výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieb, ktorí zároveň získajú aj propagačné predmety od podporovateľov kampane. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:
tel. číslo: 0917 246 180
e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk
adresa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
 
pdf icon Účastnícky list VSkP 2023
(PDF, 132 kB)

 


© Mesto Rožňava, 12. 5. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta