Oficiálna stránka mesta Rožňava

Výročná členská schôdza

 31.05.2022
Výročná členská schôdza

Dňa 28.4.2022 sa uskutočnila v spoločenskej sále denného centra výročná členská schôdza za rok 2021. Na tejto schôdzi sa vyhodnocovala činnosť denného centra aj za uplynulé roky 2019 a 2020, nakoľko sa v predchádzajúcich rokoch nemohli konať z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení. Po hodnotiacej časti za uplynulé obdobie prišlo na rad schválenie plánu na rok 2022. Na záver schôdze  sa zvolil nový päť členný výbor denného centra. Predsedníčkou Denného centra ostala Mgr. Oľga Grešáková. Za členov výboru boli zvolený Tibor Leskovianský, Juhászová Irena, Banyászová Katarína a Timárová

© Mesto Rožňava, 31. 5. 2022 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava