Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Vyhodnotenie sezóny 2021/2022

 31.08.2022
Po výpadku sezóny 2020/2021, spôsobenej pandémiou COVID 19, keď zimný štadión nebol vôbec v prevádzke sme po 20. mesiacoch v októbri pokusne zahájili pred sezónou športovou prípravou na ,,suchu“ na ploche zimného štadióna
Vyhodnotenie sezóny 2021/2022
Po výpadku sezóny 2020/2021, spôsobenej pandémiou COVID 19, keď zimný štadión nebol vôbec v prevádzke sme po 20. mesiacoch v októbri pokusne zahájili pred sezónou športovou prípravou na ,,suchu“ na ploche zimného štadióna.
Náš zámer však bol už v zárodku zmarený opätovnými  proti pandemickými nariadeniami RÚVZ a tak po dvoch tréningoch naša činnosť dostala STOP ku.
Sezóne predchádzalo zasadnutie konferencie OZ HKM98M-RV, kde sa okrem iného ustanovila Rada HKM98M-RV a zvolil sa predseda OZ HKM98M-RV na ďalšie funkčné obdobie.
Štatistika: - počet zapojených detí do tréningového procesu spolu – 35
Kategórie: 1. pred prípravka /4-6roční/ .....8 – p. Kemény
2. prípravka /6-8 roční/ .....12 – p. Blaško, Smetanka
3. ml.žiaci /9-10 roční/.....15 – p. Oszi, Pitoňák
- počet tréningových jednotiek v novembri – 2, v decembri – 5,   januári – 15, februári – 14. Spolu – 34 z toho 2 na ,,suchu“.
Dochádzka: do značnej miery ovplyvnená COVID 19 / karanténa, nemoc /.
Najlepšiu dochádzku mali: Tomáš Mátray, Dominik Knábel – ml. žiaci
Jakub Tešlár, Tomáš Blaško, Benjamín Domik – prípr.
Premysl Smutný, Ján Fafrák – pred prípr.
Oceniť treba aj prístup a dochádzku bratov Helpenovcov, Mateja Tešlára, Daniela Valentka a Jakuba Jakabšica, ktorí sa zapojili do trénigov neskôr v priebehu sezóny.
Kladne hodnotím aj ochotu a angažovanosť rodičov p. Blaška, Harhovského, Pitoňáka, Smetanku, ktorí boli súčasťou realizačného tímu ako asistenti hlavného trénera p. Osziho.
Opatrenia a obmedzenia súvisiace s nariadeniami RÚVZ nám všetkým /deťom, rodičom, trénerom, funkcionárom veľmi sťažili činnosť, prekazili naše plány a zámery. Nemohli sme využívať šatne, prezliekáreň, interné priestory štadióna, platil zákaz organizovania zápasov, turnajov, zájazdov, čo značne ochudobnilo súťaživosť, konfrontáciu a zážitky deti.
Čiastočne sme sa to snažili kompenzovať súťažami a zápasmi družstiev medzi sebou v mini hokeji počas jarných prázdnin.
O to viac si vážim a oceňujem prístup všetkých detí, hráčov, rodičov, trénerov. Preukázali veľkú obetu, ochotu a tolerantnosť v týchto sťažených a neľahkých prírodných, otvorených podmienkach za každého počasia počas celej sezóny.
Srdečná vďaka a poklona!
Hovorí sa, že čo ťa nezabije, to ťa posilní a zakalí do budúcna. Verím, že tomu tak bude a najhoršie už máme za sebou.
Po sezóne na ľade, plánujeme pokračovať 2x týždenne v tréningoch a športovej príprave na ,,suchu“ na ploche zimného štadióna.
Športu zdar!
V Rožňave dňa 15.3.2022
  
 Mgr. Dionýz Kemény
 

© Mesto Rožňava, 31. 8. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava