Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Vyhodnotenie činnosti za rok 2022 - ŠPORTOVO STRECKÝ KLUB

 01.03.2023
Vyhodnotenie za uplynulé obdobie
Vyhodnotenie činnosti za rok 2022 - ŠPORTOVO STRECKÝ KLUB

Športovo strelecký klub 0268  pri  ZŠ Pionierov 1,  Rožňava predkladá  vyhodnotenie za uplynulé obdobie.

Začiatok roka 2022 bol veľmi ťažký, keď takmer po dvojročnej pauze netrénovania z dôvodu COVID 19, sme v jarných mesiacoch započali s tréningom.   

Športovo strelecký klub vykonával znova  náborové preteky formou  plagátových oznámení v školách a  na hodinách  telesnej výchovy s praktickými ukážkami a pretekmi. Tieto formy sa javia ako najlepšie v našom meste, kde je veľký záujem o iné populárne športy.  

Športovci pracovali podľa vopred vypracovaného plánu a  zúčastňovali sa v priebehu roka streleckých súťaži a to :

  • Majstrovstiev kraja KE, kde sme sa umiestnili na  1. a 3.  mieste,
  • Krajskej streleckej ligy  v Košiciach, kde sme sa umiestnili na  1. a 3. mieste,
  • Národnej ligy mládeže v Brezne a v Prešove, kde obsadili 4. miesto,
  • 1. Streleckej ligy v Košiciach, kde sme obsadili 2x 1 miesto,
  • Prázdninovej ligy v Košiciach, ktorá bola organizovaná v 4 kolách, my sme sa zúčastnili 3 kôl, kde sme obsadili  2x 1. miesto, 2x 2. miesto, 1x 3 miesto a jedno 4. miesto,
  • Ligy talentovanej mládeže v Košiciach, kde sme obsadili 3x prvé miesto.
  • Športovo strelecký klub s podporou ZŠ Pionierov a  Mesta Rožňava organizoval v novembri 2022 Okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní, kde sme obsadili 1. miesto.     

Materiálne zabezpečenie klubu sa zlepšilo s podporou Mesta Rožňava a to nákupom streleckého  vybavenia, keď bol zakúpený jeden strelecký kabát, jedna strelecká rukavica, jeden strelecký remeň, vzduchové terče, vzduchové strelivo, vzduchová puška a prepravný kufor na zbraň a 2 redukcie na plnenie vzduchových zbraní.      

Spolupráca s Mestom Rožňava je  na veľmi dobrej úrovni. Športovci reprezentovali svoje mesto a  počas jednotlivých pretekov robili reklamu a šírili dobré meno mesta.

Napriek zlému začiatku môžeme hodnotiť rok 2022 ako úspešný, kde sa naši športovci umiestňovali na popredných miestach  vo svojich kategóriách a z celkového počtu bodovalo 8 športovcov.


Vyhodnotenie vypracoval: Peter Mešťan, tréner                                                    

 

 


© Mesto Rožňava, 1. 3. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava