Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Vyhodnotenie činnosti v roku 2022 HOKEJOVÝ KLUB MESTA 98 – MLÁDEŽE ROŽŇAVA

 04.01.2023
Prvé dva mesiace roku v hlavnej časti sezóny 2021/2022 na sme pokračovali v tréningovom procese tri krát týždenne na ľade a počas zimných prázdnin každý deň.
Vyhodnotenie činnosti v roku 2022 HOKEJOVÝ KLUB MESTA 98 – MLÁDEŽE ROŽŇAVA
Prvé dva mesiace roku v hlavnej časti sezóny 2021/2022 na sme pokračovali v tréningovom procese tri krát týždenne na ľade a počas zimných prázdnin každý deň.

Štatistika:   -   počet tréningových jednotiek v januári – 15, februári – 14. Celkom – 29.
Kategórie:  
-  1. pred prípravka /4-6roční/ ......  8  – tréner p. Kemény
-    2. prípravka /6-8 roční/ ............  12 –  tréneri  p. Blaško, Smetanka
-    3. ml.žiaci /9-10 roční/  ....... .....  15 – trénei p. Oszi, Harhovský
Celkom:  ................................. 35 – hráčov/detí.
 
Pokles počtu detí o 40% oproti minulosti výrazne  ovplyvnila skutočnosť, že v predchádzajúcej sezóne bol zimný štadión mimo prevádzky z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej COVID 19.

Opatrenia a obmedzenia súvisiace s nariadeniami RÚVZ nám všetkým /deťom, rodičom, trénerom, funkcionárom/ veľmi sťažili činnosť, prekazili naše plány a zámery. Nemohli sme využívať šatne, interné priestory štadióna, platil zákaz organizovania zápasov, turnajov, zájazdov, čo obsahovo ochudobnilo prirodzené vyústenie tréningového procesu v zdravú súťaživosť a konfrontáciu svojich schopností, spojené s emóciami a zážitkami z hry a zápasov..

Čiastočne sme sa to snažili kompenzovať súťažami a zápasmi družstiev medzi sebou v mini hokeji počas jarných prázdnin.

Kladne hodnotím  ochotu a angažovanosť rodičov p. Blaška, Harhovského, Pitoňáka, Smetanku, ktorí boli súčasťou realizačného tímu ako asistenti hlavného trénera p. Osziho.

Vysoko si vážim a oceňujem prístup všetkých detí, hráčov, rodičov, trénerov. Preukázali veľkú obetu, ochotu a tolerantnosť v týchto sťažených a neľahkých prírodných podmienkach v závere sezóny 2021/2022.
 
Po hlavnej sezóne na ľade a sprístupnení plochy štadióna sme od apríla pokračovali 2x týždenne v tréningoch a športovej príprave na ,,suchu“ na ploche zimného štadióna. Plynule sme sa preorientovali na pohybové aktivity a tréningy v hokejbale a inline hokeji, ktoré prebiehali súvisle počas celého prechodného, mimo sezónneho obdobia až do začiatku novembra. Veľká vďaka a uznanie patrí trénerom p. Harhovskému, Blaškovi, Kollárikovi, ktorí obetovali svoj čas, energiu aj prostriedky pre radosť, spokojnosť detí, rodičov i klubu.

Bola to nová skúsenosť pre nás všetkých a na základe skúseností, záujmu, účasti na tréningoch môžeme konštatovať, že to bolo prínosom a vhodnou možnosťou na spestrenie našej činnosti a pokračovanie v tréningovom procese s už celoročnou pôsobnosťou.
V neposlednom rade prínosom bol aj to, že deti, hráči, rodičia ostali v stálom, trvalom, neprerušenom kontakte počas celého roka a pribudli aj nové tváre, záujemcovia na hokej. Malo to teda aj akýsi náborový charakter a propagáciu HKM98M-RV.

Propagácií a náboru sme sa venovali intenzívnejšie od októbra navštívili sme MŠ a ZŠ na území mesta, doručili sme im náborové letáky, plagáty.

Vytvorili sme novú webovú stránku klubu / www.hkmroznava.fans/ s aktuálnymi informáciami, zámermi a podmienkami našej činnosti v nadchádzajúcej sezóne, obohatenej fotkami a ukážkami z tréningov detí.

Veľmi sme sa potešili skutočnosti, že ľadovú plochu sme mohli prvý krát využiť, netradične už 17.11.2022 úvodným tréningom, korčuľovaním všetkých kategórií detí a ich rodičov. Potešila nás veľká účasť /38/ a záujem nových detí a rodičov.

V priebehu novembra sa nám podarilo vytvoriť tri kategórie družstiev pod kvalifikovaným vedením trénerov a asistentov trénera. Dvaja tréneri /p. Harhovský a Kollárik/ absolvovali a aj úspešne ukončili trojmesačné školenie trénerov, organizované SZĽH.
 
Toho času pôsobíme v nasledovnom zložení:
-    Pred prípr., prípravka /vek 4 až 6 rokov/ ..... 14 - tréner/asist. – Harhovský/Blaško
-    Mladší žiaci /vek 7 až 9 rokov/ ....................  21 -  tréner/asist. – Kollárik/Molčan
-    Starší žiaci / vek 9 až 12 rokov/ ...................  15 – tréner/asist. – Oszi/Klembalová
Celkom:  .......................................................  50  -  hráčov/ detí
 
Všetci hráči sú riadnymi, evidovanými členmi HKM98M-RV s členskými preukazmi klubu.
 
V novembri a decembri tréningy prebiehali  3 až 4 krát týždenne od 15:35 hod do 16:40 hod. 1x do 18:25 hod., ktorým vždy predchádza možnosť 30 min. korčuľovania pre hráčov, rodičov, sympatizantov OZ HKM98M-RV. Počas zimných prázdnin sme využívali ľadovú plochu 2 hodiny denne v doobedňajších hodinách. Dňa 29.12.2022 sa uskutočnila konferencia OZ HKM98M-RV a slávnostné odovzdávanie členských preukazov hráčom HKM98M-RV.

Dňa 29.11.2022 a 13.12.2022 sa uskutočnilo spoločné korčuľovanie detí, zamestnancov a rodičov MŠ na Ul. E.Rótha a Kyjevskej a tréning prípravky ako ukážka v rámci náboru a možnej spolupráce s MŠ do budúcna, napríklad ako ,,Škola korčuľovania“.

Veríme, že prevádzka zimného štadióna bude zabezpečená aj v budúcom roku a tak budeme môcť okrem tréningov odohrať a organizovať zápasy, turnaje pre naše mužstvá..

Záverom sa chcem/e poďakovať mestu Rožňava, TSM, rodičom, prispievateľom, sympatizantom a podporovateľom OZ HKM98M-RV za pomoc, podporu, dôveru a priazeň v roku 2022.
 
Športu zdar!
 
V Rožňave dňa 29.12.2022                   
 

Mgr. Dionýz Kemény
predseda HKM98M-RV

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 1. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava