Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Veľkonočný zajko v Košickom kraji

 05.04.2023
Veľkonočný zajko v Košickom kraji
Dňa 04. 04. 2023 v čase od 10.00 h do 11.00 h. bola policajtmi z  Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave vykonaná dopravno - preventívna akcia „Veľkonočný zajko v Košickom kraji“. Akcia prebiehala na Ul. Štítnickej  v Rožňave. Do akcie bolo zapojených aj 21 žiakov Základnej školy na Ul. Zlatej v Rožňave s pedagogickým dozorom.      

Spolu bolo skontrolovaných 21 vodičov. Priestupku sa dopustilo 10 vodičov a to   hlavne porušením ustanovení v § 4,  § 8 a § 32 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke (v 1 prípade boli zistené nedostatky v technickom stave vozidla, v 3 prípadoch vodiči nemali rozsvietené svetlá, v 4 prípadoch vodiči nemali u seba platné doklady od vozidla a v 1 prípade vodič nebol pripútaný bezpečnostnými pásmi ).

Prekročenie povolenej rýchlosti nebolo zistené,  alkohol u vodičov nebol zistený. Bloková pokuta udelená nebola.

Kontrolovaným vodičom deti rozdávali vlastnoručne namaľované obrázky veľkonočných vajíčok, alebo korbáčikov podľa toho, či vodiča odmeňovali za správnu jazdu a dodržiavanie predpisov, resp. karhali za priestupok.
 
 
 
OR PZ v Rožňave
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 4. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta