Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Svetový deň vody

 20.03.2023
Dňa 22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý vyhlasuje každoročne od roku 1993 Organizácia Spojených národov
Svetový deň vody

plagat

 

SVETOVÝ DEŇ VODY

Vážme si našu vodu!
Pre život je nenahraditeľná.

 

Dňa 22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý vyhlasuje každoročne od roku 1993 Organizácia Spojených národov. Tento deň je prostriedkom upriamenia pozornosti verejnosti na dôležitosť vody, ktorá ovplyvňuje všetky sféry života na Zemi. Pre človeka má najväčší význam pitná voda, ktorá sa okrem pitia využíva na prípravu a výrobu potravín a pokrmov, taktiež má nezastupiteľné miesto v hygiene (sanitácii), poľnohospodárstve i priemysle.

Ústrednou témou tohoročného Svetového dňa vody je "Urýchlená zmena" v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Celosvetová kampaň Svetového dňa vody 2023 s názvom „Be the change" povzbudzuje ľudí, aby vo svojom vlastnom živote konali a zmenili spôsob, akým používajú, konzumujú a hospodária s vodou.
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 budú v dňoch 20. až 24. marca 2023 odborní pracovnícioddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8:00 do 14:00 hod. záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach: 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.


Zároveň žiadame verejnosť o vyplnenie anonymného online dotazníka „Mám rád vodu", ktorý v súvislosti so Svetovým dňom vody pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Dotazník je dostupný na webovej stránke:
 
Jeho cieľom je bližšie spoznať postoje verejnosti a získať informácie o tom, ako je verejnosťou vnímaná kvalita pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.
 
Ďakujeme Vám za Váš vzácny čas.
 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

© Mesto Rožňava, 20. 3. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta