Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Studnica odkazov Gemera

 11.05.2023
Studnica odkazov Gemera

plagat

plagat

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
048 01 Rožňava, Lipová 3
kultúrna organizácia  Košického samosprávneho kraja

 

 
Studnica odkazov Gemera

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravila pre stredoškolskú mládež a odbornú verejnosť projekt „Studnica odkazov Gemera“. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
 
Gemer je bohatý na prírodné a kultúrne pamiatky, ale aj na osobnosti, ktoré sa pričinili k rozvoju regiónu, ale i celého Slovenska. „V roku 2023 si pripomíname okrúhle výročia viacerých štúrovcov. My sme sa v projekte zamerali  na Petra Kellnera Hostinského, Samuela Tomášika a Pavla Emanuela Dobšinského,“ povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Práve vďaka ich všestrannej činnosti boli položené základy vzdelanosti medzi prostým ľudom,“ dodala.

Prítomní sa, okrem iných, oboznámia s Petrom Kellnerom Hostinským ako s novinárom, ale aj ako tvorcom prvej štúdie o symbole dvojitého kríža, ktorý je v súčasnosti jedným zo  symbolov našej štátnosti. Má prvenstvo medzi slovenskými heraldickými prácami.

Aktivity spolku Tatrín, a jeho úlohu v období štúrovcov, odprezentujú pracovníci Múzea Janka Kráľa z Liptovského Mikuláša.

„Odbornej pedagogickej verejnosti poskytneme informácie a dokumenty z Úseku regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky, ktoré je možné využiť pri vyučovaní regionálnej výchovy. Prednáška Národovci v regionálnej výchove zároveň priblíži aj využitie zážitkovo-informačnej záhrady,“ informovala Anna Kešeláková, pracovníčka knižnice.

Súčasťou tohto projektu je aj výstava s názvom „Rodáci z Gemera,“ ktorá cez vizualizáciu priblíži život a tvorbu všetkých troch významných gemerských štúrovcov a vzdelancov.

Pre študentov je naplánovaná exkurzia do prvého slovenského gymnázia v Revúcej „Po stopách národovcov“ a na miesta pôsobenia P.K. Hostinského, Samuela Tomášika a Pavla Emanuela Dobšinského.

V jesennej časti projektu  je pripravená pre študentov prednáška „Štúrovskí novinári z Gemera“ o novinárskej a redakčnej tvorbe, a o literárnej tvorbe všetkých troch dejateľov prednáška „Odkaz romantizmu v tvorbe gemerských štúrovcov.
 
Zámerom projektu „Studnica odkazov Gemera“ je predstaviť mládeži a verejnosti činnosť týchto gemerských štúrovcov v oblasti šírenia spisovného jazyka do praxe, prezentovať historický odkaz, zviditeľniť ich dielo formou odborných prednášok, prezentácií, besied, výstavy dokumentov a literatúry, exkurzie. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
 
Tatiana Bachňáková
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Kontakt : www.kniznica-rv.sk
E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk
Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 5.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta