Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Strom rodiny

 06.07.2023
Strom rodiny

plagat

POPIS PROJEKTU

Projekt je určený prioritne pre obyvateľov mesta Rožňava alebo občanov spätých s väzbami k rodnému mestu Rožňava. Do projektu sa môžu zapojiť aj firmy pôsobiace na našom území, prípadne sídliace aj mimo nášho mesta.

Prispieť bude možné formou Darovacej zmluvy na účet mesta Rožňava. Projekt pozostáva s darovania peňažných prostriedkov na kúpu, výsadbu a starostlivosť o „strom rodiny“.

„Strom rodiny“
Kampaň 2023 , trvanie Júl - September

listnaté dreviny : Lipa, Buk, Dub, Platan, Gaštan jedlý, Javor.... / Príspevok – 150 € /

ihličnaté dreviny : borovica, jedľa...... / Príspevok – 200 € /

Výber pozemkov určených na výsadbu drevín určí mesto Rožňava na základe vyjadrení k inžinierskym sieťam dotknutých orgánov v spolupráci s Ing. A. Krnáčovou s TSM Rožňava, prípadne hlavného architekta Ing. arch. P. Tešlára a vyjadrení KPÚ KE.
Po vysadení „stromu rodiny“ zabezpečí starostlivosť o dreviny, podľa darovacej zmluvy, TSM Rožňava a každý strom bude označený tabuľkou obsahujúcou druh dreviny, rok výsadby, meno darcu prípadne rodiny.

VZOR

obrazok

umiestnenie :

SOŠT Hviezdoslavova C KN 2081/52  

– Borovica lesná, Dub letný, Dub červený, Buk lesný, Gaštan jedlý

Nasledujúci pozemok

  JUH park pri knižnici C KN 1852/10

 – Javor mliečny, Gaštan jedlý, Platan javorolistý, Dub letný, Buk lesný,
    Buk červenolistý

 

pdf icon Darovacia zmluva - Strom rodiny
(PDF, 631 kB)
docx icon Darovacia zmluva - Strom rodiny
(DOCX, 21 kB)
odt icon Darovacia zmluva - Strom rodiny
(ODT, 12 kB)

 


© Mesto Rožňava, 6. 7. 2023 Roland Lázár, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave