Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Rožňavský Edukačný Klaster

Rožňavský Edukačný Klaster (REK) je rozvojový projekt zmien v školstve v Rožňave a regióne Gemera. Je otvorenou platformou, na ktorej základe bola koncipovaná Koncepcia rozvoja školstva v meste Rožňava a okolí. Neformálne ponúka priestor nielen školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti odboru školstva Mesta Rožňava, ale i školám iných zriaďovateľov (napr. KSK, ... ), iným organizáciám a inštitúciám v regióne a tretiemu sektoru, či dobrovoľníkom.

Aktivity REKu sú od 1.9.2021 riadené Strediskom služieb škole. Organizáciou zapísanou v Registri škôl a školských zariadení, ktorá projektové a rozvojové aktivity metodicky zastrešuje.

Zodpovedným za realizáciu aktivít REKu a RCPU v Rožňave je Marek Kmeť.

Druhé pilotné RCPU v školskom roku 2021/2022 je v regióne Turca. Viac info o ich činnosti na https://www.rcpumt.sk/.