Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Slovenské národné povstanie

 02.09.2022
Tieto tri slová vyjadrujú veľkosť a obetavosť slovenského národa, kde naši otcovia a starí otcovia hrdo povstali proti ozbrojeným silám nacistického Nemecka, aby s nasadením svojich životov bránili vlasť, svoju vzácnu domovinu.
Slovenské národné povstanie

Tieto tri slová vyjadrujú veľkosť a obetavosť slovenského národa, kde naši otcovia a starí otcovia hrdo povstali proti ozbrojeným silám nacistického Nemecka, aby s nasadením svojich životov bránili vlasť, svoju vzácnu domovinu. Ani po 78. rokoch Rožňava nezabudla na hrdinstvo predchádzajúcich generácií, ktoré za spoločný domov a slobodu položili to najcennejšie čo mali – svoj život. Z úcty k odvahe našich predkov a z úcty k našej národnej histórii sa 30. 8. 2022 pri soche SNP na Námestí 1. mája, konal pietny akt kladenia vencov. Prítomným sa prihovoril zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak, v maďarskom jazyku poslanec MZ Ing. Ján Lach a predseda ZO SZPB Ing. Milan Malček. Vyjadrili vďaku a úctu hrdinstvu našich predkov, hrdinstvu všetkých tých žien a mužov, ktorí bojovali a zapojili sa do Slovenského národného povstania.

Slovenské národné povstanie alebo SNP bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny.

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 9. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava