Oficiálna stránka mesta Rožňava

Seniori, pozor !

 15.05.2023
Seniori, pozor !
Vážení občania,
 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave zaznamenalo v uplynulom období   nárast krádeží a podvodov páchaných na senioroch,  preto sa  obracia na širokú verejnosť s výzvou na zvýšenú obozretnosť  a opatrnosť  pri telefonickom, alebo osobnom kontakte s neznámymi osobami.

Tieto osoby  oslovujú seniorov pod vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze, alebo ich okradli o ich celoživotné úspory.

K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne.

Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice pod zámienkou, že ich príbuzní mali vážnu dopravnú nehodu a následne si pýtajú peniaze na operáciu.  
     
Vyskytli sa  prípady, keď sa páchateľ predstaví ako príslušník polície a tiež žiada finančné prostriedky od starších osôb. Policajný zbor však NIKDY takým spôsobom s občanmi nekomunikuje!  
 

Neverte ani príbehu, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, zranil osobu, nemôže komunikovať, lebo leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze.
       
Podvodníci Vám môžu zavolať v neskorých nočných hodinách, alebo viackrát za sebou a žiadať, aby ste peniaze odovzdali neznámej osobe priamo pred Vaším bydliskom, alebo peniaze zaslali do zahraničia. Podvodníci Vás vždy dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, nikomu o tejto veci nerozprávali a nikdy neprezradili nikomu pravý dôvod, pre ktorý zasielate peniaze.

V TEJTO SÚVISLOSTI OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V ROŽŇAVE  VYZÝVA OBYVATEĽOV, ABY DODRŽIAVALI NASLEDOVNÉ UPOZORNENIA:

  • buďte obozretní voči neznámym osobám, ktoré vás telefonicky alebo osobne kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od vás peniaze
  • ak sa telefonát týka vašich príbuzných alebo sa niekto vydáva za vašich príbuzných (osoba, ktorá vám volá z cudzieho čísla sa môže predstaviť ako váš vnuk alebo synovec, príp. ako lekár alebo iný zdravotnícky pracovník ošetrujúci vášho príbuzného) skutočnosti, uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou si ihneď overte u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorých sa to týka alebo sa poraďte s osobami, ktoré poznáte a ktorým dôverujete,
  • nevpúšťajte  cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich bytov a domov,
  • nedávajte  peniaze v hotovosti osobám, ktoré nepoznáte, nevyberajte finančné úspory zo svojich účtov v banke pre cudzie osoby
  • nikomu, kto sa vás osloví telefonicky a vydáva sa za vášho príbuzného, peniaze nezasielajte napr. poštou alebo bankovým prevodom, skutočnosti si vždy overte osobne alebo u iných príbuzných
  • v týchto prípadoch, alebo aj v iných prípadoch, kedy máte podozrenie z podvodného konania, kontaktujte Policajný zbor na telefónnom čísle 158

OBOZNÁMTE, PROSÍM S OBSAHOM TEJTO SPRÁVY AJ SENIOROV VO VAŠOM OKOLÍ.

OR PZ v Rožňave
 
Ďalšie informácie nájdete na priloženom plagáte, venujte im prosím pozornosť.

 

plagat

plagat

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 5. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta