Oficiálna stránka mesta Rožňava

Rožňava - centrum horného Gemera

 10.01.2008
V údolí rieky Slanej, medzi svahmi Slovenského Rudohoria a planinami Slovenského krasu leží Rožňava – mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, biskupské sídlo, administratívne a kultúrne centrum horného Gemera....
Rožňava - centrum horného Gemera

V údolí rieky Slanej, medzi svahmi Slovenského Rudohoria a planinami Slovenského krasu leží Rožňava – mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, biskupské sídlo, administratívne a kultúrne centrum horného Gemera. Od roku 1775 je Rožňava rímsko-katolíckym biskupským sídlom a po stáročia domovom slovensky, maďarsky a predtým aj nemecky hovoriaceho obyvateľstva. 

 


Zachovalo sa tu vzácne historické jadro, ktorého srdcom je štvorcové námestie stredovekého pôvodu - najväčšie svojho druhu na Slovensku s množstvom vzácnych architektonických pamiatok.


Tieto môžu návštevníci mesta obdivovať z výhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže, ktorá je neodmysliteľným symbolom tohto mesta. S bohatými dejinami baníctva a hutníctva Rožňavy a horného Gemera sa možno oboznámiť v Baníckom múzeu, pri ktorom je zriadená expozícia prírody Slovenského krasu, ako aj historická expozícia zameraná na prezentáciu najkrajších múzejných zbierok mesta a jeho okolia. V súčasnosti má Rožňava okolo 20 000 obyvateľov, je okresným mestom a sídlom dôležitých úradov a organizácií, ako aj strediskom služieb cestovného ruchu turistického regiónu Slovenský kras.
V Rožňave sa každoročne organizuje množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.
 

Najvýznamnejšie z nich sú:
Novoročný koncert, Dni mesta Rožňava, Medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci - Rožňavský pohár, Rožňavská hudobná jar, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Country bál, Rožňavský jarmok, Malý gemerský maratón, Vianočný trh a Ďakovný koncert speváckych zborov.

Každá cesta z mesta vedie k unikátnym turistickým zaujímavostiam v atraktívnom prostredí. V blízkosti sa nachádza Hrad Krásna Hôrka, Kaštieľ Betliar, jaskyne Slovenského krasu a Rožňava je zároveň jedným z centier Gotickej cesty v Gemeri, na ktorej sa nachádzajú vzácne kultúrnohistorické pamiatky Spiša a Gemera. Výhodná poloha, ako aj kultúrne a prírodné bohatstvo Rožňavy a jej okolia sú predpokladom pre ekonomický i kultúrny vývoj, ako aj rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti.