Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Reprezentácie v meste Szerencs

 23.04.2023
Reprezentácie  v meste Szerencs

Mestský Spevácky zbor P.J.Šafárika pri Gymnáziu P.J:Šafárika v Rožňave s radosťou prijalo pozvanie na Dni mesta do mesta Szerencs,  ktoré  sa uskutočnilo v dňoch 19.- 21. 4. 2023 ,kde dôstojne  reprezentoval nielen Mesto Rožňava, ale najmä Gymnázium P.J.Šafárika v Rožňave a v neposlednom rade aj samých seba. Priložená fotodokumentácia verne  zachytáva atmosféru tohto krásneho a nezabudnuteľného podujatia . Ďakujeme vedeniu mesta, osobitne p.primátorovi Michalovi Domikovi, že nám svojou podporou umožnil  zúčastniť  sa na tomto podujatí .Naše poďakovani patrí vedeniu školy P.J. Šafárika,osobitne p. riaditeľke  PaedDr .Kataríne Adamkovej , že  podporuje  naše snaženie. Za podporu a pochopenie ďakujeme celému  pedagogickému zboru .

 

  Rožňava 20.4. 2023

Eva   Kardošová
zbormajster  speváckeho  zboru

© Mesto Rožňava, 23. 4. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta