Oficiálna stránka mesta Rožňava

Projekt PRÍRODA JE ŽIVOT pokračuje sériou prednášok o vode

 18.09.2023
Projekt PRÍRODA JE ŽIVOT pokračuje sériou prednášok o vode

plagat

plagat

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spoločne s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja, v mesiaci máj 2023 spojili svoje sily pri realizácii projektu „Príroda je život“. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie, inovovanie a rozšírenie ponúkaných služieb, s dôrazom na vzdelávanie návštevníkov v oblasti ochrany životného prostredia a formovanie ekologického povedomia. Partneri v projekte pracujú s témami Voda v meste a Voda v prírode. Projekt je realizovaný v rámci internej výzvy Košického samosprávneho kraja pre kultúrne inštitúcie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti „Tradície inšpirujú inovácie“. Celkové výdavky projektu tvoria sumu vo výške vyše 47-tisíc eur.

Voda pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme. Je prítomná v každom aspekte nášho života. Zrážková, povrchová, podzemná, ale i pitná, úžitková a odpadová voda má pre nás svoj význam. Voda je domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov. Spôsob, akým ju využívame a čistíme má vplyv nielen na zdravie, ale aj na všetko živé a od vody závislé. Znečistenie, nadmerné využívanie a klimatická zmena naďalej oslabujú kvalitu a dostupnosť vody.

Realizáciou tohto projektu sa opäť posunieme vo vzdelávaní návštevníkov v ochrane a hospodárnom nakladaní s vodou. Vybudované dažďové záhony, záchytné nádoby na vodu v areáli knižnice, ako aj informačno-vzdelávacie panely o vode sa stanú najmä názornými atribútmi, akými možnosťami je možné docieliť udržanie vody v krajine a jej šetrenie. Nové inteligentné dvere, osvetlenie s pohybovým senzorom a mobilný audio-sprievodca v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí múzea budú dôkazom vysokého dôrazu projektu na ekologické riešenia aj v kultúrnych organizáciách. Zámerom partnerov projektu je aj vzdelávanie najmenších a to vďaka novovybudovanej externej učebne ekológie a externých herných a vzdelávacích prvkov.

Vzdelávaciu funkciu projektu naplní aj cyklus prednášok a workshopov o vode v meste a prírode, ktorý bude prebiehať počas celej jesene 2023. Prednášky budú venované nielen žiakom ale aj širokej verejnosti. Obsiahnu témy ako tvorba dažďových záhonov, význam vody v meste, permakultúra, či vermikompostovanie. Časť prednášok ponúkne problematiku kontaminovanej vody a jej revitalizácie, podzemnej vody jaskýň ale aj život v mokradiach Slovenského krasu.

Ukončenie projektu je naplánované na október 2023, kedy sa uskutoční aj slávnostné otvorenie.
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 9.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta