Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava počas letných mesiacov – júl a august 2023

 16.05.2023
Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava počas letných mesiacov – júl a august 2023
OZNAM
Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava počas letných mesiacov – júl a august 2023

Mesto Rožňava – zriaďovateľ materských škôl
MŠ - Ernesta Rótha 518/4
MŠ - Krátka 1825/28
MŠ - Pionierov 639/18
MŠ - Štítnická 337/9/A
MŠ - Vajanského 370/6
MŠ - Kyjevská 2020/14
MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14
MŠ s VJM - Komenského 5

určuje v školskom roku 2022/2023 prevádzku počas letných mesiacov – júl a august
v materských školách

v termíne od 03. 07. 2023 do 31. 07. 2023

MŠ - Ernesta Rótha 518/4
MŠ - Pionierov 639/18
MŠ - Štítnická 337/9/A
MŠ - Vajanského 370/6
MŠ - Kyjevská 2020/14
MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14
MŠ s VJM - Komenského 5
 
v termíne od 01. 08. 2023 do 11. 08. 2023

MŠ - Vajanského 370/6
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 5. 2023, Mgr. Slávka Mrázová, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava