Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prevádzka materských škôl počas veľkonočných prázdnin

 20.03.2024
Prevádzka materských škôl počas veľkonočných prázdnin
OZNAM
o prevádzke materských škôl počas veľkonočných prázdnin

Mesto Rožňava - zriaďovateľ materských škôl

MŠ - Ernesta Rótha 518/4
MŠ-Krátka 1825/28 MŠ - Pionierov 639/18
MŠ - Štítnická 337/9/A
MŠ - Vajanského 370/6
MŠ-Kyjevská2020/14
MŠ -Ul. kozmonautov 1793/14
MŠ s VJM - Komenského 5
 
oznamuje zákonným zástupcom detí, že na základe nízkeho záujmu o návštevu materskej
školy počas veľkonočných prázdnin

v termíne od 28.03.2024 /štvrtok/ do 02.04.2024 /utorok/

bude prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
 
prerušená.

Riadna prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude pokračovať od 03.04.2024 /streda/.
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 3. 2024, Ing. Jana Agnetinová, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava