Oficiálna stránka mesta Rožňava

Preskúšanie elektromotorických sirén tichou skúškou