Oficiálna stránka mesta Rožňava

Preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou

 07.03.2024
Preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou
V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2023/000894-035 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2024" zo dňa 15.11.2023 a v súlade s prílohou č. 1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2024" Vám oznamujeme, že v piatok 08.03.2024 o 12:00 hod. sa zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén hlasitou skúškou.
 

© Mesto Rožňava, 7. 3.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta