Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 10.07.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 30.  júla 2024 v čase od 07:30 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Vajanského

  č. d. 6

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 30.  júla 2024 v čase od 07:30 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Hviezdoslavová

  č. d. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 363/9, 363/11

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 30.  júla 2024 v čase od 07:30 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jarná

  č. d. 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 340/8, 340/10, 341/14, 345/24, 345/26, 348/45, 352/31, 352/33, 353/29, 355/21

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 30.  júla 2024 v čase od 07:30 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Letná

  č. d. 1

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 7.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta