Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 08.07.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 25.  júla 2024 v čase od 09:30 - 13:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Budovateľská

  č. d. 900, 901

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 25.  júla 2024 v čase od 09:30 - 13:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Košická

  č. d. 1205

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 25.  júla 2024 v čase od 09:30 - 13:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Pionierov

  č. d. 18, 20, 22, 1821/22

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 25.  júla 2024 v čase od 09:30 - 13:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d. 17, 17/505, 17/A, 21, 29, 505/17, 506/15, 919

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 25.  júla 2024 v čase od 07:40 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Štítnická

  č. d. 64, 915

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 7.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta