Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 04.07.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 24.  júla 2024 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Čučmianská

  č. d. 26, 28, 30, 32, 1347/30

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 24.  júla 2024 v čase od 09:30 - 13:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Košická

  č. d. 900

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 24.  júla 2024 v čase od 09:30 - 13:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Krásnohorská

  č. d. 4105/12

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 24.  júla 2024 v čase od 09:30 - 13:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Zeleného stromu

  č. d. 1, 900, 2095/1

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 24.  júla 2024 v čase od 09:30 - 13:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Záhradnícka

  č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 125, 695, 696, 697, 699, 707, 716, 717, 718, 723, 728, 731, 734, 737, 746, 747, 748, 1116, 1117, 1657/2, 1658/4, 1659/6, 1788/1, 1789/3, 2686, 2687, 269, 2694, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2715, 2716, 2717, 2718, 2720, 2721, 2722, 2723, 2725, 2726, 2728, 2729, 2731, 2732, 2736, 2737, 2740, 2741, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2. 7.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta