Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 02.07.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 16.  júla 2024 v čase od 07:30 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Krátka

  č. d. 745

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 16.  júla 2024 v čase od 07:30 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d. 154, 156, 574, 902, 906

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 17.  júla 2024 v čase od 07:40 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d. 0, 81, 112, 116, 477, 477/83, 478/81, 2276, 2279

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2. 7.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta