Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 17.06.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27.  júna 2024 v čase od 08:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Akademika Hronca

  č. d. 13, 15, 18, 2223/13, 3001

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27.  júna 2024 v čase od 08:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  bez ulice

  č. d. 20

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27.  júna 2024 v čase od 08:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Janka Kráľa

  č. d. 1, 3, 2214/3

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27.  júna 2024 v čase od 08:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Kósu-Schoppera

  č. d. 1, 2, 8, 12, 14, 16, 132/6, 134/10, 908, 2223/14, 2223/16, 3710/3

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27.  júna 2024 v čase od 08:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Tlačiarenská

  č. d. 3

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27.  júna 2024 v čase od 08:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d. 0, 2, 4, 6, 10, 18, 19, 20, 22, 374/4, 901, 908

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 1.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Gemeská

  č. d. 562, 604

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 1.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jovická

  č. d. 0

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 1.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Krátka

  č. d. 745

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 1.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňava

  č. d. 0, 610

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 1.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d. 0, 152, 154, 156, 465, 574, 902, 906

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. bez ulice 2

  č. d. 2, 4029, 4111, 4252, 4264, 4275

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jovická

  č. d. 0

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Rožňava

  č. d. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 43, 206, 690, 1185, 3000, 3003, 3004, 3008, 3659, 3660, 3701, 3912, 3917, 3963, 4017, 4240,4252, 5650/48

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňavská baňa

  č. d. 0, 8, 21, 211, 212, 5591/56, 5591/58, 5591/64

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Strelnica

  č. d. 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 3009, 5560/96

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2.  júla 2024 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Štítnická

  č. d. 0, 3, 3602, 5560/89, 5560/93

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 6.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta