Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 26.03.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

v dňoch 9. - 10. a 16. - 17.  apríla 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jovická

  č. d. 0, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 45, 635, 637, 642, 643, 644, 645, 653, 655, 656, 662, 670, 673, 856/8, 859/14, 887/19, 894/5, 901, 903, 3344, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3354, 3355, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3364, 3368, 3369, 3370, 3371, 3373, 3375, 3376, 3377, 3378

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

v dňoch 9. - 10. a 16. - 17.  apríla 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Košická

  č. d. 2, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 51, 53, 907, 1046/24, 1056/44

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

v dňoch 9. - 10. a 16. - 17.  apríla 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. M. R. Štefánika

  č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 961/21, 695/13

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

v dňoch 9. - 10. a 16. - 17.  apríla 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Rumunská

  č. d. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 936/4, 941/14, 947/15, 1308

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 11.  apríla 2024 v čase od 08:20 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Záhradnícka

  č. d. 695, 696, 697, 699, 707, 716, 717, 718, 723, 728, 731, 734, 737, 746, 747, 748, 1116, 1117, 2686, 2687, 2690, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2715, 2716, 2717, 2718, 2720, 2721, 2722, 2723, 2725, 2726, 2728, 2729, 2731, 2732, 2736, 2737, 2740, 2741, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 12.  apríla 2024 v čase od 08:10 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Námestie baníkov

  č. d. 16, 17, 45/19

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 12.  apríla 2024 v čase od 08:10 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Čučmianská dlhá

  č. d. 4

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 15.  apríla 2024 v čase od 08:10 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Námestie baníkov

  č. d. 11, 12

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 3.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta