Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 08.03.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. marca 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  bez ulice

  č. d. 20, 24029, 24111, 24252, 24264, 24275

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. marca 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňava

  č. d. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 43, 206, 690, 1185, 3000, 3003, 3004, 3008, 3659, 3660, 3701, 3912, 3917, 3963, 4017, 4240, 4252, 5650/48

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňavská baňa

  č. d. 0, 8, 21, 121, 174, 175, 176, 179, 183, 188, 191, 203, 209, 211, 212, 228, 243, 900, 5591/56, 5591/58, 5591/64

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. marca 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Štítnická

  č. d. 0, 3, 19, 29, 36, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 215/38, 237/58, 258, 900, 910, 1715/1, 1805/25, 2086, 2131/10, 2161, 2312/44, 3000/1, 3006, 3007, 3008, 3602, 3606, 4112, 4383/34A, 5560/89, 5560/93

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jovická

  č. d. 0

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Nadabula

  č. d. 194, 229, 230

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Strelnica

  č. d. 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 251/11, 252/9, 253/7, 254/5, 900, 2204/27, 3009, 5560/96

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. marca 2024 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Železničná

  č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 3.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta