Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 08.03.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

AKTUALIZÁCIA

Plánované prerušenie distribúcie elektriny sa 21. marca 2024 NEUSKUTOČNÍ

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  bez ulice

  č. d. 20, 24029, 24111, 24252, 24264, 24275

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňava

  č. d. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 43, 206, 690, 1185, 3000, 3003, 3004, 3008, 3659, 3660, 3701, 3912, 3917, 3963, 4017, 4240, 4252, 5650/48

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňavská baňa

  č. d. 0, 21, 121, 174, 175, 176, 179, 183, 188, 191, 203, 209, 211, 212, 228, 243, 900, 5591/56, 5591/58, 5591/64

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Štítnická

  č. d. 0, 3, 19, 29, 36, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 215/38, 237/58, 258, 900, 910, 1715/1, 1805/25, 2086, 2131/10, 2161, 2312/44, 3000/1, 3006, 3007, 3008, 3602, 3606, 4383/34A, 5560/89, 5560/93

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jovická

  č. d. 0

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Nadabula

  č. d. 194, 229, 230

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Strelnica

  č. d. 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 251/11, 252/9, 253/7, 254/5, 900, 2204/27, 3009, 5560/96

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. marca 2024 v čase od 08:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Železničná

  č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 22. marca 2024 v čase od 08:00 - 12:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Juraja Marikovszkého

  č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 900, 1738/5, 1742/17, 1747/27, 1756/32, 3726

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 22. marca 2024 v čase od 08:00 - 12:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jána Brocku

  č. d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 1699/8, 1734/4, 1771/17, 1782/24, 1783/20

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 22. marca 2024 v čase od 08:00 - 12:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Majerská

  č. d. 4, 6, 10, 1864/8, 3628

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 22. marca 2024 v čase od 08:00 - 12:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Martina Kukučína

  č. d. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 1849/22, 1850/20, 1852/16, 1853/14, 1857/6, 1858/4, 3000

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 22. marca 2024 v čase od 08:00 - 12:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Ružová

  č. d. 1

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 3.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta