Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 21.02.2024
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. februára 2024 v čase od 08:00 - 12:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Hviezdoslavová

  č. d. 0, 5, 13, 15, 17, 19, 364/13, 364/15, 364/17

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. februára 2024 v čase od 08:00 - 12:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Janka Kráľa

  č. d. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 195/4

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. februára 2024 v čase od 08:00 - 12:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Kósu-Schoppera

  č. d. 13

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. februára 2024 v čase od 08:00 - 12:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Letná

  č. d. 2, 4, 8, 10, 314/4, 316/10, 902

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. februára 2024 v čase od 08:00 - 12:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Mierová

  č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 270/6, 271/8, 288/7, 288/9, 289/3, 289/5, 290/1, 3295, 3297, 3300

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. februára 2024 v čase od 08:00 - 12:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Zlatá

  č. d. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 292/4, 293/8, 309, 309/11, 309/13, 309/15, 310/7, 313/1, 903

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 27. februára 2024 v čase od 08:00 - 12:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Štítnická

  č. d. 8, 10, 11, 12, 13/A, 16, 20, 22, 24, 204/16, 205/18, 208/24, 337/9/A

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 2.  2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta