Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 30.11.2023
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

v dňoch 5. a 7. decembra 2023 v čase od 08:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jovická

  č. d. 0

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

v dňoch 5. a 7. decembra 2023 v čase od 08:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Strelnica

  č. d. 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 26, 30, 251/11, 252/9, 253/7, 254/5, 900, 2204/27

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

v dňoch 5. a 7. decembra 2023 v čase od 08:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Štítnická

  č. d. 0, 19, 29, 36, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 215/38, 237/58, 258, 900, 910, 1715/1, 2086, 2131/10,2161, 2312/44, 3000/1, 3006, 3007, 3008, 3606, 4112

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

v dňoch 5. a 7. decembra 2023 v čase od 08:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Železničná

  č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 11.  2023  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta