Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 21.08.2023
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 5. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Hrnčiarska

  č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1487/10, 2200/11

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 5. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Kúpeľná

  č. d. 37

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 5. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Čučmianská dlhá

  č. d. 82, 84

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 6. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Banícka

  č. d. 0, 10, 12, 14, 20

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 6. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Cintorínska

  č. d. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 1314/11, 1317/5

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 6. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Hornocintorínska

  č. d. 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 46, 1393/10, 1407/38, 1414/9

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 6. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Klobučnícka

  č. d. 8, 9, 10, 12

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 6. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Krátka

  č. d. 7, 20, 36, 42, 44, 1380/40, 2189/46

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 6. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Kúpeľná

  č. d. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 1423/10, 1426/16, 1427/18, 1441/44

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 6. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Podrákošská

  č. d. 6, 7, 11, 12, 15, 26, 1299/9

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 6. septembra 2023 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Čučmianská dlhá

  č. d. 107, 111, 113, 115, 117, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 143, 145

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Hrnčiarska

  č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1487/10, 2200/11

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Juraja Marikovszkého

  č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 23, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 900, 1738/5, 1742/17, 1747/27, 1756/32, 3726, 3808/38

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jána Brocku

  č. d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 1734/4, 1782/24, 1783/20

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Kúpeľná

  č. d. 0, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 1426/16, 1427/18, 1441/44

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Majerská

  č. d. 4, 6, 8, 10, 3628

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Martina Kukučína

  č. d. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 1365, 1849/22, 1850/20, 1853/14, 1857/6, 1858/4, 3000

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňava

  č. d. 0

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Ružová

  č. d. 1

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Útulná

  č. d. 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 34, 2056/11

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. septembra 2023 v čase od 07:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Čučmianská dlhá

  č. d. 82, 84

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 8.  2023  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta