Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 05.05.2023
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 29. mája 2023 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. J. A. Komenského

  č. d. 25, 26

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 29. mája 2023 v čase od 08:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Krásnohorská

  č. d. 3894/5

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 5.  2023  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta