Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 18.04.2023
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2. mája 2023 v čase od 8:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Kvetná

  č. d. 14, 16, 18, 20

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 2. mája 2023 v čase od 8:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Špitalská

  č. d. 3, 3757

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 4. mája 2023 v čase od 8:20 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Námestie baníkov

  č. d. 1, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 44, 49/23, 51/23, 906

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 5. mája 2023 v čase od 8:20 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Námestie baníkov

 č. d. 20, 23, 24, 25, 26, 49/23, 51/23

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 4.  2023  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta