Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 25.10.2022
Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že v meste Rožňava dôjde k prerušovaniu distribúcie elektriny ...
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. J.A.Komenského

  č. d. 25, 26, 965, 966, 1189, 2086/25, 2631, 2635

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Jasná

  č. d. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 1230/8, 1231/9, 1243/20, 1249/26, 1824/32, 3580, 4325

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Klobučnícka

  č. d. 2

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Košická

  č. d. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 906, 1036/4, 1086/15, 4362

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Krásnohorská

  č. d. 18

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Sama Czabána

  č. d. 16

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Splavná

  č. d. 1, 2, 3, 4

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 21. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Zahradnícka

  č. d. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2688

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 23. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Kósu-Schoppera

  č. d. 22

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 23. novembra 2022 v čase od 10:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Lipová

  č. d. 2288

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 10.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta