Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 14.10.2022
Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že v meste Rožňava dôjde k prerušovaniu distribúcie elektriny ...
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. novembra 2022 v čase od 08:00 - 16:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňava

  č. d. 4306, 4353, 4360

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. novembra 2022 v čase od 08:00 - 16:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Szilvássyho

  č. d. 4349/2

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. novembra 2022 v čase od 08:00 - 16:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d.  93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 121, 123, 468/107, 471/97, 999, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3569, 3570, 3571, 3572, 3745, 3849, 3850, 3925, 4072, 4189, 4190, 4202, 4203

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 8. novembra 2022 v čase od 08:30 - 16:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d.  81, 83, 85, 87, 89, 91, 112, 112/1, 116, 118, 120, 127, 129, 131, 132, 133, 150, 152, 166, 166A, 460, 473, 476/85, 477, 904, 957, 1938/8, 2276, 2279, 3714, 4135, 4280

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 10.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta