Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 12.10.2022
Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že v meste Rožňava dôjde k prerušovaniu distribúcie elektriny ...
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. novembra 2022 v čase od 08:00 - 16:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d. 101, 468/107

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 8. novembra 2022 v čase od 08:30 - 16:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  ul. Šafárikova

  č. d.  957

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 10.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta