Oficiálna stránka mesta Rožňava

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 07.10.2022
Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že v meste Rožňava dôjde k prerušovaniu distribúcie elektriny ...
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 26. októbra 2022 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Banská Stráň

  č. d. 10

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 26. októbra 2022 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava -  Rožňava

  č. d. 11, 13, 16, 205, 214, 215, 249

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 26. októbra 2022 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Rožňavská Baňa

  č. d. 0, 1, 9, 12, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 104, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 133, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 188, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 213, 247, 249, 900, 901

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 28. októbra 2022 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Banská Stráň

  č. d. 2, 7, 206, 3660, 3912, 5560/93

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 28. októbra 2022 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Rožňava

  č. d. 0, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 43, 1185, 3000, 3003, 3004, 3008, 3659, 3660, 3701, 3917, 3963, 4017, 4203, 4240, 5650/48

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 28. októbra 2022 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Rožňavská Baňa

  č. d. 0, 8, 21, 211, 212, 5591/56, 5591/58, 5591/64

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 28. októbra 2022 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Strelnica

  č. d. 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 3009, 5560/96

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 28. októbra 2022 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická

  č. d. 3, 3602, 5560/89

k prerušovaniu distribúcie elektriny

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

dňa 7. novembra 2022 v čase od 08:20 - 16:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kasárenská

  č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 2117/8

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 10.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta