Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prednáška na tému Rok odkazu Štúrovcov

 28.12.2022
Prednáška na tému Rok odkazu Štúrovcov
Dňa 25.10. 2022 sme v dennom centre privítali okresnú riaditeľku Matice Slovenskej Ing. Zlaticu Halkovú. Po úvodnom privítaní a krátkom príhovore, nasledoval prenáška na tému „Rok odkazu Štúrovcov“. Po prednáške vystúpil spevácky a tanečný súbor Modré Fialky z Rudnej. Po kultúrnom programe bolo pripravené malé pohostenie pre všetkých prítomných. Na záver programu sa so všetkými členmi denného centra rozlúčila Ing. Halková ktorá prisľúbila účasť aj na budúci rok.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 12. 2022 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava