Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pred 130 rokmi otvorili v Rožňave synagógu, dnes by sme ju v meste hľadali márne

 28.08.2023
Pred 130 rokmi otvorili v Rožňave synagógu, dnes by sme ju v meste hľadali márne
K niekdajšej rožňavskej synagóge, postavenej v rokoch 1892 – 1893 významným rožňavským staviteľom Nándorom Szilvássym, sa viaže niekoľko výročí.
 
Po poškodení židovskej modlitebne požiarom, ktorý mesto zasiahol v roku 1890,  rozhodla sa židovská obec vzhľadom na rastúci počet židovského obyvateľstva postaviť v Rožňave reprezentatívnu modernú synagógu - dom modlitby, spoločné miesto stretávania sa a konania židovských náboženských zhromaždení a vyučovania. Základný kameň stavby bol položený 11. júla 1892. Stavba dvojpodlažnej budovy s ústredným sakrálnym priestorom, postavenej z tehál v historizujúcom štýle trvala viac ako rok. 29. augusta 1893 bola synagóga na Brzotínskej ulici (dnes Šafárikova ulica) za prítomnosti hlavného župana a starostu mesta slávnostne otvorená. V tzv. Horváthovej záhrade stála 65 rokov. Po 2. svetovej vojne však opustená budova slúžila ako sklad nábytku a ako sa dozvedáme z Kroniky mesta Rožňava evidovanej v rožňavskom archíve: „v roku 1958 sa silne zmenil obraz Šafárikovej ulice. Zbúrala sa židovská modlitebňa...“
 
Synagógu postavil podľa projektu Nándora  Kunfalviho zo Szegedu (Segedín) rožňavský staviteľ Nándor Szilvássy (? 1855 – 6. január 1913). Na prelome 19. a 20. storočia bol staviteľom ďalších početných budov v Rožňave a okolí, z ktorých už niektoré neexistujú. Svoju povesť si získal postavením obrovskej budovy starej rožňavskej nemocnice, známej ako nemocnica Kósu-Schoppera, otvorenej v roku 1887. Jedným z jeho najúspešnejších staviteľských diel je kostol reformovanej cirkvi v Rožňave postavený v rokoch 1904 – 1905 podľa plánov budapeštianskeho projektanta Ferenca Weiningera.
 
Vychýrenému staviteľovi a majiteľovi tehelne v Rožňave Nándorovi Szilvássymu  patrila aj vila s vežou, ktorá stojí dodnes  v južnej časti mesta  neďaleko miesta, kde kedysi stála tehelňa, ktorú Szilvássy postavil v roku 1912 a v ktorej sa údajne denne vyrobilo 10 až 15 000 tehál.
 
V roku 2023 si tak pripomíname tri výročia viažuce sa k dnes už neexistujúcej rožňavskej synagóge - 130. výročie jej slávnostného sprístupnenia, smutné 65. výročie jej zbúrania a v neposlednom rade 110. výročie úmrtia staviteľa synagógy, rožňavského rodáka
Nándora Szilvássyho.
        
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroje:
Tököly, G.: Ki kicsoda Rozsnyón. MÉRY RATIO, Somorja, 1999
MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, Kronika mesta Rožňava
1.  Synagóga v Rožňave, 1907. Zdroj: L. Kardos
2.  Synagóga v Rožňave pred zbúraním, 1958. Zdroj: L. Kardos
3. Szilvássyho vila, 1903. Zdroj: M. Lázár
4. Náhrobný kameň rodiny Szilvássy na mestskom cintoríne v Rožňave. Zdroj: Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 8.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta