Oficiálna stránka mesta Rožňava

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén bude vykonané iba tichou technickou skúškou

 07.07.2022
V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2021/000705-018 Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022 zo dňa 18.11.2021 Vám oznamujeme, že s prihliadnutím na krízovú situáciu na Ukrajine a z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR, v piatok 8. júla 2022 o 12.00 hodine nebude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén ...
Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén bude vykonané iba tichou technickou skúškou

V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2021/000705-018 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022“ zo dňa 18.11.2021 Vám oznamujeme, že s prihliadnutím na krízovú situáciu na Ukrajine a z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR, v piatok 8. júla 2022 o 12.00 hodine nebude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou elektromotorických sirén a na elektronických sirénach bude vykonaná iba technická tichá skúška zo stupňa kraj.

© Mesto Rožňava, 7. 7.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta