Oficiálna stránka mesta Rožňava

Pracovná doba sa na Mestskom úrade v Rožňave od 24.6.2024 posúva

 17.06.2024
Pracovná doba sa na Mestskom úrade v Rožňave od 24.6.2024 posúva

Mesto RožňavaOZNAM


Vzhľadom na mimoriadne teplé dni sa pracovná doba na Mestskom úrade v Rožňave  posúva v zmysle  Vyhlášky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach ochrany zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri práci.
 
Pracovná doba sa posúva od  24. 06. 2024  do odvolania.
Pracovná doba bude od 6:00 - 14:00 hod.
Úradné hodiny: od 6:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 14:00 hod.
 
Posunutie pracovnej doby sa nevzťahuje na kanceláriu prvého kontaktu a matričný úrad, kde sú zachované pôvodné úradné hodiny.
 
Na ostatných odboroch MsÚ sa stránky vybavujú do 14:00 hod. s výnimkou piatku do 11:30 hod.
 

Rožňava, 17. 06. 2024
 
 
 Michal Domik, v.r.
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 6. 2024, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave